Teknisk avdeling

Teknisk avdeling forvaltar Helse Bergen si eigedomsmasse og har ansvar for drift og vedlikehald av bygningar, tekniske installasjonar og utomhusareal. Teknisk avdeling er ein spennande og variert arbeidsplass i stadig utvikling med mange ulike fagområde. Me arbeider stadig med å heve kompetanse og har som målsetting å drifte sjukehuset sikkert, effektivt og berekraftig. Teknisk avdeling er ein arbeidsplass som gir rom for utvikling og moglegheiter for å setje seg inn i nye og spennande fagområde.

Kva gjer me, og kva kan me?

I Teknisk avdeling jobbar rundt 130 tilsette fordelte på ulike fagområde. Me har kompetanse innanfor eksempelvis gartnartenester, automasjon, elektrofag, VVS, sterilteknikk, transportteknikk, teknisk dokumentasjon og 3D-modellering, prosjektering, byggteknikk, energirådgiving, maskinteknikk, HMS og kvalitetssikring. 

Dei tilsette er i hovudsak lokalisert på Haukelandsområdet, men nokre av avdelinga sine tilsette er lokalisert på Voss, i Hagevik og i Sandviken. Teknisk avdeling har tett dialog med mellom anna Prosjektkontoret og Arealforvaltning. Hos oss er det eit godt og tverrfagleg arbeidsmiljø.

Kontakt

Kundesenteret

  • Måndag 07:00 - 15:00
  • Tysdag 07:00 - 15:00
  • Onsdag 07:00 - 15:00
  • Torsdag 07:00 - 15:00
  • Fredag 07:00 - 15:00
  • Laurdag STENGT
  • Søndag STENGT

Slik finn du fram

Oppmøtestad

Vi held til i 3. og 4. etasje i Verkstedsbygget bak Sentralblokka på Haukeland.

Verkstedbygget