Persontilpasset kreftbehandling: biomarkører i kliniske studier

Ved å tilpasse kreftbehandlig til den enkelte person vil pasienten i mindre grad utsettes for unødig behandling og sjansen for å overleve øker. Denne kliniske studien skal bidra til mer persontilpasset kreftbehandling ved å undersøke biomarkører i flytende biopsier.

Projektsammendrag

Utfordringene for å kurere pasienter for kreft er at hver kreft og hver pasient er forskjellig. Selv innad i en kreftsvulst er kreftcellene forskjellige og ved spredning til andre organer kan dattersvulsten (metastasen) være annerledes enn modersvulsten. Ved å tilpasse behandling til den enkelte person vil pasienten i mindre grad utsettes for unødig behandling og sjansen for å overleve øker.

Tilgang til nødvendig informasjon om kreftcellene er en av utfordringene og innebærer kirurgisk inngrep hvor biopsien ikke nødvendigvis reflekterer variasjonen i kreftcellene. Ved å undersøke flytende biopsier i form av blodprøver fra kreftpasientene håper vi å identifisere biomarkører som kan gi oss denne informasjonen og bruke denne til å måle behandlingsrespons og overvåke utvikling av kreften. Vi ønsker å inkludere pasienter som er i kliniske kreftstudier i vår helseregion.

Hva er en flytende biopsi?

En flytende biopsi er en kroppsveske som f.eks blod eller urin. I våre prosjekter vil vi primært benytte blodprøve og lete etter kreft DNA og RNA, kreftceller som sirkulerer i blodstrømmen og kreftassosierte celler.

Hva er en biomarkør?

En biomarkør i medisin er en biologisk indikator som kan fortelle noe om helsetilstanden og sykdommer som foreligger. Det er over 200 ulike kreftformer og vi har ingen generell biomarkør som kan brukes på alle kreftsykdommene.  Derimot har mange krefttype spesifikke biomarkører som benyttes i dagens behandling. Vi trenger allikevel nye markører som er mer sensitive og spesifikke og markører som kan fortelle om kreftcellens variasjon og sykdomsutvikling og det foregår en intens forskning for å finne disse.

Som aktuell pasient i dette studiet, hva innebærer det?

Før du inkluderes i studiet skal legen gi deg all nødvendig informasjon. Dersom du ønsker å delta må du skrive under på et samtykkeskjema.
Vi vil trenge ekstra blodprøver. Disse prøver vi å få tatt samtidig som andre prøver tas for å redusere belastningen.

For å utrede hva som er gått galt i kreftcellene må vi også finne ut hva som finnes normalt i dine celler. I noen kliniske studier vil det derfor være aktuelt å finne genkoden i arvematerialet i kreftcellene og i de friske cellene ved sekvensering. Vi kan dermed finne arvelige genvarianter som kan ha betydning for deg og din familie, men vi vil ikke lete etter slike arvelige genvarianter.

Hvem skal jeg kontakte for videre informasjon?

Dersom du er interessert I å delta eller finne ut mer om dette prosjektet kontakt: liquidbiopsies@helse-bergen.no

Dokumenter

Årsrapport 2015

Sist oppdatert 03.04.2018