Fagsenter for pasientrapporterte data

Bruk av pasientrapporterte data er i aukande grad inkludert i klinisk praksis og i forskingsstudiar, og fleir og fleir ønskjer å kartleggje pasientane sine erfaringar med helsetenesta. Hjå oss kan du få råd og rettleiing i val og bruk av PROM (pasientrapporterte utfallsmål) og PREM (tilfredsheit med helsetenesta) i dei medisinske kvalitetsregistra. I tillegg bistår Fagsenteret avdelingar som skal gjennomføre brukarerfaringsundersøkingar.

Rettleiing for bruk av PROM og PREM i kvalitetsregister

Fagsenteret vårt har som mål å vere eit kraftsenter som tilbyr rådgiving knytta til forsking på pasientrapporterte data.
Meir om PROM og PREM i kvalitetsregistera
Tre kvinner samlet rundt møtebord. Foto

Rådgjeving for forsking

Fagsenteret vårt har som mål å vere eit kraftsenter som tilbyr rådgiving knytta til forsking på pasientrapporterte data.
Meir om rådgjeving for forsking
En kvinne som snakker med en gruppe mennesker