Kompetanseutvikling

Seksjon for kompetanseutvikling skal bidra til å sikre rett og tilstrekkeleg kompetanse i dag og i framtida. Seksjonen består av fem team som alle bidrar med å understøtte kompetanseutvikling på ulikt vis, enten i Helse Bergen og/eller i regionen vår.

Seksjonens hovudområde er planlegging, gjennomføring og evaluering av kompetanseutviklingstiltak, både i samarbeid med sjukehusets avdelinger, universitet, høgskolar, kommunar og andre samarbeidspartnarar.

 

Seksjonsleiar: Frode Sirhaug

Våre einingar

 

Slik finn du fram

Jørgen Sandbergs hus

Jonas Lies vei 73 (Raudt hus i sykehusparken)

5021 Bergen

Delplan kompetanse 2023-2036

Utdanning av helsepersonell og opplæring av pasientar og pårørande er to av fire hovudoppgåver ved sjukehuset, saman med pasientbehandling og forsking.
Les heile kompetansedelplanen (PDF)
Bildemontasje med 4 bilder fra sykehusmiljø; ambulansemedarbeidere, pasientmøte med lege, avansert hjemmesykehus, operasjon.

Student i Helse Bergen?

Sjå meir om utdanningsmogelgeheitene våre.
Utdanning i Helse Bergen