utdanning.operasjon.foto

Utdanning og kompetanse

I Helse Bergen møter du spennande fagmiljø. Dei tilsette er vår viktigaste ressurs - og det er gode moglegheiter for fagleg utvikling. Behovet vårt for arbeidskraft er ikkje berre innan helsefag, vi treng og teknisk, økonomisk og administrativ kompetanse. Vi har eit nært samarbeid med høgskular og universitet. Utdanning og kompetanseheving av tilsette er eit viktig mål for oss.

Jobb hos oss

Kvart år rekrutterer vi om lag 1000 nye medarbeidarar.​ Vi treng alltid kompetente medarbeidarar innan ei rekke felt. Vi er eit regionsjukehus med sterke fagmiljø, brei kompetanse og med medarbeidarar som jobbar mot same mål - vi skal vere best mogleg på det vi gjer.
Bli kjend med oss og finn ledige stillingar
kvinne smiler.foto
Sist oppdatert 17.04.2024