Pasientkurs

Cøliaki pårørande til barn

Målsetjing for kurset er å gi informasjon om sjukdommen for å meistre livet med diagnosen betre. Du vil og få kunnskap om glutenfrie produktar og mulighet til å møte og utveksle erfaringar med andre i same situasjon.

Tid og stad

Når

Dato kjem.

Type arrangement

Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørende

Arrangør

Kurset er utvikla av Barne- og ungdomsklinikken, Helse Bergen og Norsk Cøliakiforening, Hordaland i samarbeid med Lærings- og mestringssenteret i Bergen.

Kvar

Lærings- og meistringssenteret
Lærings og mestringssenteret Ulriksdal helsepark 4.etg. Ulriksdal 2

Påmelding 

Det er behov for tilvisning frå lege for å delta.

Denne kan sendast elektronisk til Barne- og ungdomsklinikken.

Merk tilvisningen med pasientopplæring.

Du får skriftleg stadfesting om plass.

 

Målgruppe 

Kurset er for føresette til barn som nylig har fått diagnosen cøliaki og for føresette til barn som har levd med diagnosen ein stund og treng oppdatering. 

Kostnadar

Gratis for pårørande til barn under 16 år. Over 16 år: Eigendel etter gjeldande takstar pr. barn. Gratis ved frikort. 

Servering

Kaffi, te og enkel lunsj inkludert.

Påmelding 

Tilvisinga gjeld som påmelding og må vere sendt seinast 14 dagar før kursstart. Du får ei stadfesting om tildelt plass. 

Innlegg ved

Lege, klinisk ernæringsfysiolog, sjukepleiar og brukarmedverkar. 

Parkering

Det er mogleg å parkere mot betaling i Ulriksdal helsesenter og i parkeringsanlegget ved Haraldsplass Diakonale Sykehus

For mer informasjon i påvente av kurs

Cøliaki - kostholdsveiledning (youtube.com)

Hjem | Norsk cøliakiforening (ncf.no)

Kontakt