Undervisning i auditorium. Foto

Pasient- og pårørandeopplæring

Lærings- og meistringssenteret (LMS) har eit mål om å sikre eit likeverdig tilbod til alle pasientgrupper i sjukehuset. Gjennom læring, meistring og tryggleik skal pasientar og pårørande få god opplæring og informasjon om eigen sjukdom eller skade.

Kurs og opplæring for pasientar og pårørande

 • Matallergi kurs
  Målet med kurset er å gi deg kunnskap, samt faglege og praktiske råd om å leva med matallergi.
  Matallergi kurs
  27.
  mai
  2024
 • Aktiv med artrose
  Kurset gir informasjon om diagnose og behandlingsstrategiar, eiga meistring og påverknad av tilstanden, tips om aktivitet, høveleg treningsstrategi og råd om vektkontroll.
  Aktiv med artrose
  28.
  mai
  2024
  Fleire datoar
 • Diabetes type 2
  Kurset gir kunnskap om diagnosen og støtte til meistring i kvardagen.
  Diabetes type 2
  28.
  mai
  2024
  Fleire datoar
 • Osteoporose
  Kurset gir kunnskap om diagnosen og støtte til meistring i kvardagen.
  Osteoporose
  30.
  mai
  2024
  2 dagar
 • Skulderskolen
  Vondt i skulderen? Skulderskolen er eit tilbod til pasientar med skulderplagar som ønsker å lære meir om skulderen og meistringsstrategier for ein betre kvardag.
  Skulderskolen
  4.
  juni
  2024
  Fleire datoar
 • Svulst på balansenerven
  Kurset er for personar med følgeplagar av svulst på balansenerven og pårørande. Med auka kunnskap får du betre føresetnad for å leve med sjukdommen i kvardagen. Her møter du også andre i same situasjon.
  Svulst på balansenerven
  5.
  juni
  2024
  Fleire datoar
Sist oppdatert 24.01.2024