Pasientkurs

Demens - pårørandekurs

Kurset gir kunnskap om sjukdommen og behandling. Du får møte andre i same situasjon og dele erfaringar. Kunnskap om rettar og støtte til å meistre kvardagen.

5.
september
2024
2 dagar
  1. 05. sep. 2024, 09:00 - 15:00
  2. 06. sep. 2024, 09:00 - 15:00

Tid og stad

Når

  1. 05. sep. 2024, 09:00 - 15:00
  2. 06. sep. 2024, 09:00 - 15:00

Type arrangement

Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørende

Arrangør

Tilbodet er utvikla av Geriatrisk seksjon, HDS og Demensforeningen i Bergen i samarbeid med LMS.

Kvar

Lærings- og mestringssenteret
Ulriksdal helsepark, 4.etg.
Ulriksdal 2
5009 Bergen

Målgruppe

Kurset er for pårørande til personar med demenssjukdom.

Kostnadar

Pris for to dagar kr 300 pr. person, inkluderer lunsj.

Servering 

Kaffi, te og enkel lunsj. 

Påmelding

Påmeldingsslipp er vedlagt programmet som kjem og sendast enten pr. post til: Haraldsplass Diakonale Sykehus v/ sjukepleiar Irmelin Smith Eide, Postboks 6165, 5892 Bergen eller send e-post til: irme@haraldsplass.no 

Du får eit brev med melding om du har fått plass på kurset eller ikkje. Det vil bli laga ventelister for seinare kurs.

Parkering

Det er parkering mot betaling i Ulriksdal Helsepark og i parkeringsanlegget ved Haraldsplass Diakonale Sjukehus.

Kostnad

 Pris kr 300 for begge dager, lunsj inkludert.

Kontakt