Pasientkurs

Eksemkurs for foreldre til barn med eksem

Kurset gir kunnskap og informasjon om sjukdommen for å meistre livet med diagnosen betre. Du får også moglegheit til å utveksle erfaringar med andre i same situasjon.

24.
september
2024
  1. 24. sep. 2024, 09:00 - 15:00

Tid og stad

Når

  1. 24. sep. 2024, 09:00 - 15:00

Arrangør

Kvar

Ulriksdal helsepark
Ulriksdal helsepark 4. etasje, Ulriksdal 2

Påmelding 

Det er behov for tilvisning frå lege for å delta

Denne kan sendast elektronisk til Revmatologisk avdeling.

Meld frå om spesielle behov og om pårørende deltar.

Merk tilvisningen med pasientopplæring.

Du får skriftlig bekreftelse om plass.

Ta kontakt med Hudavdelinga på telefon 55 97 39 50.

Læringstilbodet er utvikla av Hudavdelinga, Helse-Bergen i samarbeid med Lærings- og meistringssenteret i Bergen og Psoriasis- og eksemforbundet.

Målgruppe

Foreldre og føresette til barn som har fått behandlingstilbod ved Hudavdelinga i Helse Bergen det siste året. Kurset gjennomførast utan barnet. 

Kostnadar

Gratis for pårørande til barn under 16 år. Over 16 år: Eigendel etter gjeldande takstar pr. barn. Gratis ved frikort. 

Servering

Kaffi, te og enkel lunsj inkludert. 

Innlegg ved

Lege, sjukepleiar, psykolog, klinisk ernæringsfysiolog, brukarrepresentant 

Kontakt