Pasientkurs

Epilepsi - pårørandekurs

Kurset gir kunnskap og informasjon om sjukdommen for å meistre livet med diagnosen betre. Du får også muligheit til å utveksle erfaringar med andre i same situasjon.

8.
mars
2024
  1. 08. mars 2024, 09:00 - 15:00

Tid og stad

Når

  1. 08. mars 2024, 09:00 - 15:00

Type arrangement

Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørende

Arrangør

Kurset er utvikla av Barneklinikken, Helse Bergen og Epilepsiforbundet Bergen og Omegn, i samarbeid med Lærings- og mestringssenteret i Bergen.

Kvar

Lærings- og meistringssenteret
Lærings og mestringsenteret Ulriksdal Helsepark 4. etg. Ulriksdal 2

Påmelding 

Det er behov for tilvisning frå lege for å delta

Denne kan sendast elektronisk til Barne- og ungdomsklinikken.

Meld frå om spesielle behov og om pårørende deltar.

Merk tilvisningen med pasientopplæring og ønsket kurs.

Du får skriftlig bekreftelse om plass.

Målgruppe

Kurset er for pårørande/ foreldre til barn med Epilepsi

Kostnader

Gratis for pårørande til barn under 16 år. Over 16 år: Eigendel etter gjeldande takstar pr. barn. Gratis ved frikort.

Servering 

Kaffe, te og enkel lunsj inkludert. 

Påmelding 

Se under tilvisning..

Innlegg ved

Lege, sykepleier

Parkering

Det er parkering i Ulriksdal Helsepark og i parkeringsanlegget ved Haraldsplass Diakonale sjukehus.

Kontakt