Pasientkurs

Epilepsi - pårørandekurs

Kurset gir kunnskap og informasjon om sjukdommen for å meistre livet med diagnosen betre. Du får også moglegheit til å utveksle erfaringar med andre i same situasjon.

Tid og stad

Når

Kurset går over ein dag Dato kjem Tid: Kl. 09.00-15.00

Type arrangement

Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørende

Arrangør

Kurset er utvikla av Barne- og ungdomsklinikken, Helse Bergen og Epilepsiforbundet Bergen og Omegn, i samarbeid med Lærings- og meistringssenteret i Bergen.

Kvar

Lærings- og meistringssenteret
Lærings og meistringsenteret Ulriksdal Helsepark 4. et. Ulriksdal 2

Påmelding 

Det er behov for tilvising frå lege for å delta.

Denne kan sendast elektronisk til Barne- og ungdomsklinikken.

Meld frå om spesielle behov og om pårørande deltar.

Merk tilvisinga med pasientopplæring og ønska kurs.

Du får skriftleg bekrefting om plass.

Målgruppe

Kurset er for pårørande/ foreldrer til barn med epilepsi.

Kostnadar

Gratis for pårørande til barn under 16 år. Over 16 år: Eigendel etter gjeldande takstar pr. barn. Gratis ved frikort.

Servering 

Kaffi, te og enkel lunsj inkludert. 

Påmelding 

Sjå under tilvising.

Innlegg ved

Lege, sjukepleiar

Parkering

Det er parkering i Ulriksdal Helsepark og i parkeringsanlegget ved Haraldsplass Diakonale Sykehus.

Kontakt