Pasientkurs

Hjerneslag

Kurset gir informasjon om diagnosen og behandling. Du får og moglegheit til å møte andre i same situasjon og utveksle erfaringar.

15.
oktober
2024
2 dagar
  1. 15. okt. 2024, 09:00 - 15:00
  2. 16. okt. 2024, 09:00 - 15:00

Tid og stad

Når

  1. 15. okt. 2024, 09:00 - 15:00
  2. 16. okt. 2024, 09:00 - 15:00

Type arrangement

Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørende

Arrangør

Kurset er utvikla av Medisinsk Klinikk og Medisinsk Service avd., HDS, Nevroklinikken og ReHabiliteringsklinikken i samarbeid med Norsk Forening for Slagrammede (NFS) og Landsforeningen For Slagrammede (LFS) i samarbeid med Lærings- og meistringssenteret

Kvar

Lærings- og meistringssenteret
Lærings og mestringssenteret Ulriksdal helsepark 4.etg. Ulriksdal 2

Påmelding 

Det er behov for tilvisning frå lege for å delta

Denne kan sendast elektronisk til Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering.

Meld frå om spesielle behov og om pårørende deltar.

Merk tilvisningen med pasientopplæring/hjerneslag

Du får skriftlig bekreftelse om plass.

Ved skriftlig tilvisningl:

Haukeland universitetssjukehus
Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering
Nordåsgrenda 4
5235 Rådal

Merk konvolutten "Kurs Hjerneslag".

Tilvising gjeld som påmelding. Du vil få stadfesting på tildelt plass. Det er eit vilkår at det er tilstrekkeleg tal påmeldte for at kurset blir gjennomført.

Påmelding: Seinast 14 dagar før kurset startar.

 

Målgruppe

Kurset er for pasientar med hjerneslag og deira pårørande 

Kostnadar

Eigendel etter gjeldande takstar. Gratis ved frikort, og gratis for pårørande. Avbestilling seinast 24 timar før kurs. Dersom du ikkje møter til avtalt kurs, vil sjukehuset krevje eigendel etter gjeldande takstar. Dette gjeld også om du har frikort.

Servering

Kaffi, te og ein enkel lunsj er inkludert.

Påmelding 

Se under tilvisning..

Innlegg ved

Lege, sjukepleiar, brukarmedverkar, fysioterapeut, ergoterapeut, psykolog, logoped og sosionom. 

Parkering

Det er parkering mot betaling i Ulriksdal Helsepark og i parkeringshuset ved Haraldsplass Diakonal sjukehus

 

Kontakt