Pasientkurs

Hjernesvulst

Kurset gir auka kunnskap gjennom undervising frå fagpersonell. Du får molglegheit til å møte andre i same situasjon og utveksle erfaringar.

Tid og stad

Når

Kurset går over to dager Dato for 2025 kjem Tid: kl. 10.00 - 15.00 alle dagar

Type arrangement

Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørende

Arrangør

Læringstilbodet er utvikla av Nevroklinikken HUS, Hjernesvulstforeningen og Lærings- og meistringssenteret i Bergen.

Kvar

Vardesenteret
Ibsensgate 118
Inngang fra både Ibsensgate og fra baksiden av pasienthotellet.

Påmelding 

For å delta treng du tilvisning frå lege. Det kan vera din fastlege eller lege på sjukehuset. Hugs å melde frå om spesielle behov og om pårørande deltar.

Denne kan sendast elektronisk til Nevroklinikken. Merk tilvisningen med pasientopplæring og type kurs.

Du får bekreftelse på plass.Målgruppe

Kurset er for deg eller dere som opplever at kvardagen er endra på grunn av diagnosen hjernesvulst. Du kan vere ferdigbehandla, leve med hjernesvulst eller vere pårørande. 

Kostnadar

Eigendel etter gjeldande takstar. Gratis ved frikort, og gratis for pårørande. Avbestilling seinast 24 timar før kurs. Dersom du ikkje møter til avtalt kurs, vil sjukehuset krevje eigendel etter gjeldande takstar. Dette gjeld også om du har frikort.

Servering

Kaffi, te og ein enkel lunsj er inkludert.

Påmelding

Se under tilvisning.

Innlegg ved

Lege, psykolog, sjukepleiar, brukarmedverkar og sosionom.

Parkering

Det er parkering mot betaling ved Haukeland universitetssjukehus ved Sentralblokka og ved pasienthotellet.

Kontakt