Pasientkurs

Leddgikt - RA

Kurset gir kunnskap om diagnosen og støtte til mestring i kvardagen.

26.
august
2024
2 dagar
  1. 26. aug. 2024, 09:00 - 15:00
  2. 27. aug. 2024, 09:00 - 15:00

Tid og stad

Når

  1. 26. aug. 2024, 09:00 - 15:00
  2. 27. aug. 2024, 09:00 - 15:00

Type arrangement

Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørende

Arrangør

Læringstilbodet er utvikla av Revmatologisk avdeling, Haukeland universitetssjukehus og Norsk Revmatikerforbund i samarbeid med LMS i Bergen.

Kvar

Lærings- og mestringssenteret
Ulriksdal Helsepark
Ulriksdal 2, 4.etg.
5009 Bergen

Påmelding 

For å delta på kurset treng du tilvising frå lege. Denne kan sendast elektronisk til Revmatologisk avdeling. Merk med pasientopplæring og ønsket kurs. Meld frå om spesielle behov. Pårørande blir oppfordra til å delta.

 
Skriftleg tilvisning kan sendas til: 
Revmatologisk avdeling 
Haukeland universitetssykehus 
5021 Bergen
Merk henvisningen med "Leddgikt RA"

 

Målgruppe

Kurset er deg som har fått diagnosen leddgikt og dine pårørande. 

Kostnader

Eigendel etter gjeldande takstar. Gratis ved frikort, og gratis for pårørande. Avbestilling seinast 24 timar før kurs. Dersom du ikkje møter til avtalt kurs, vil sjukehuset krevje eigendel etter gjeldande takstar. Dette gjeld også om du har frikort.

Servering

Kaffe, te og ein enkel lunsj er inkludert.

Påmelding

Se under tilvisning.

Innlegg ved

Lege, sykepleier, ergoterapeut, fysioterapeut, sosionom og brukermedviker. 

 

Kontakt