Pasientkurs

Lipødem

Kurset skal bidra til at pasientar med lipødem får auka kunnskap om livsmeistring, kosthald, trening, kompresjon og kirurgi som ledd i behandlinga av lipødem. Kurset er for pasientar.

2.
september
2024
 1. 02. sep. 2024, 08:30 - 15:00

Tid og stad

Når

 1. 02. sep. 2024, 08:30 - 15:00

Type arrangement

Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørende

Arrangør

Tilbodet er utvikla av rehabiliteringstenesta HDS, i samarbeid med brukar og Lærings- og meistringsenteret i Bergen.

Kvar

Lærings- og mestringssenteret
Ulriksdal Helsepark
Ulriksdal 2, 4.etg
5009 Bergen

Du treng tilvisning av lege for å delta. Denn kan sendast elektronisk til Rehabiliteringsstjenesten HDS. Merk med pasientopplæring og ønsket kurs.

 Adresse hvis tilvisning sedast pr poste:

Haraldsplass Diakonale Sjukehus
Rehabiliteringstjenesten
Ulriksdal 8
5009 Bergen

 

Målgruppe

Kurset er for pasienter med Lipødem.  

Kostnadar

Eigendel etter gjeldande takstar. Gratis ved frikort. Avbestilling seinast 24 timar før kurs. Dersom du ikkje møter til avtalt kurs, vil sjukehuset krevje eigendel etter gjeldande takstar. Dette gjeld også om du har frikort.

Servering

Kaffi, te og enkel servering er inkludert

Påmelding

Sjå under tilvisning.

Innlegg ved

Lege, ernæringsfysiolog, fysioterapeut og brukarrepresentant.

Parkering

Det er mogleg å parkere mot betaling i Ulriksdal Helspark og i parkeringsanlegget ved Haraldsplass Diakonale Sykehus

Kontakt

  Rehabiliteringtjenesten HDS

Andre datoar

 1. 20.
  november
  2024
  Lipødem