Pasientkurs

Myelomatose

Kurset gir kunnskap om diagnosen og støtte til meistring i kvardagen.

29.
oktober
2024
2 dagar
  1. 29. okt. 2024, 10:00 - 15:00
  2. 30. okt. 2024, 10:00 - 15:00

Tid og stad

Når

  1. 29. okt. 2024, 10:00 - 15:00
  2. 30. okt. 2024, 10:00 - 15:00

Type arrangement

Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørende

Arrangør

Læringstilbodet er utviklet av Avdeling for blodsjukdommar Haukeland universitetssjukehus og Blodkreftforeningen, i samarbeid med Lærings- og meistringssenteret i Bergen.

Kvar

Vardesenteret
Ibsens gate 118
5052 Bergen
Vardesenteret Ibsens gate 118 5052 Bergen Inngang fra Ibsens gate og fra baksiden av Haukeland Pasienthotell.

Påmelding 

Påmelding

For å delta trenger du tilvising frå lege. Det kan vera din fastlege eller lege på sjukehuset.

Denne kan sendast elektronisk til Medisinsk klinikk, avdeling for blodsjukdommar. Merk tilvising med pasientopplæring.

Du får stadfesting på plass

Vennlegast meld frå om pårørande også deltar og om spesielle behov. 
Meld frå til fastlegen ved behov for sjukemelding. Pårørande treng ikkje eiga tilvising.

 

Målgruppe

Kurs for personar med myelomatose og deira pårørande. 

Kostnadar

Eigendel etter gjeldande takstar. Gratis ved frikort, og gratis for pårørande. Avbestilling seinast 24 timar før kurs. Dersom du ikkje møter til avtalt kurs, vil sjukehuset krevje eigendel etter gjeldande takstar. Dette gjeld også om du har frikort. 

Servering

Kaffi, te og ein enkel lunsj er inkludert.

Påmelding

Sjå under tilvisning.

Innlegg ved

Lege, sjukepleiar, fysioterapeut, klinisk ernæringsfysiolog og brukermedverkar. 

Parkering

Det er parkering mot betaling ved Haukeland universitetssjukehus ved Sentralblokka og ved pasienthotellet.

Nyttige lenker

Kontakt