Pasientkurs

Hudsjukdom

Digitalt kurs for pasientar som har ein hudsjukdom og deira pårørande.

Tid og stad

Når

Dato kjem.

Type arrangement

Gruppeopplæring

Arrangør

Det er behov for tilvisning frå lege for å delta

Denne kan sendast elektronisk til Hudavdelinga.

Du kan også sende e-post til hudkurs@helse-bergen.no eller ring 55973950.

Vi trenger følgande opplysningar ved påmelding: Navn, e-post- adresse og telefonnummer.

Meld frå om spesielle behov og om pårørende deltar.

Merk tilvisningen med pasientopplæring.

Tilvisinga gjeld som påmelding. Du vil få stadfesting på tildelt plass.

 

 

Kursinnhold

Erfaringsutveksling, dialog mellom brukerrepresentantar, hudsjukepleiar og kursdeltakere.

Hudlege vil undervisa om sjukdomslære og om den friske huden.

God informasjon om ulike behandlingar.

Hudsjukepleiar vil undervisa om hudpleie og refusjonsordningar.

Moglegheit til å senda inn ønsker om tema i forkant, send til: hudkurs@helse-bergen.no

Det vil bli tid til å stille spørsmål på kursene.  

Informasjon om pålogging til kurset vil bli tilsendt  ca en uke før kursstart. 

 

Pris

Eigendel etter gjeldande takstar.

Gratis ved frikort, pårørande gratis.

Avbestilling seinast 24 timer før kurs. Dersom du ikkje møter til avtalt kurs, krev sjukehuset ein eigendel etter gjeldande takstar. Dette gjeld også om du har frikort.

Påmelding

Se under tilvisning.

 Kontakt