Pasientkurs

Sjøgren

Kurset gir kunnskap om diagnosen og støtte til mestring i kvardagen.

19.
september
2024
2 dagar
  1. 19. sep. 2024, 09:00 - 15:00
  2. 20. sep. 2024, 09:00 - 15:00

Tid og stad

Når

  1. 19. sep. 2024, 09:00 - 15:00
  2. 20. sep. 2024, 09:00 - 15:00

Type arrangement

Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørende

Arrangør

Læringstilbodet er utvikla av Revmatologisk avdeling, Haukeland universitetssjukehus og Norsk Revmatikerforbund i samarbeid med LMS i Bergen.

Kvar

Lærings- og meistringssenteret
Lærings- og mestringssenteret
Ulriksdal Helsepark
Ulriksdal 2, 4.etg.
5009 Bergen


 Påmelding.

Det er behov for tilvisning fra lege for å delta. Denne kan sendas elektronisk til Revmatologisk avdeling.

Merk med "pasientopplæring" og ønsket kurs. Meld frå om spesielle behov om pårørande deltar. Tilvisninga gjeld som påmelding. Du vil få stadfesting på tildelt plass.

Tilvisning kan og sendast til: 
Revmatologisk avdeling 
Haukeland universitetssykehus 
5021 Bergen

Målgruppe

Kurset er for deg som har fått diagnosen sjøgren og dine pårørande. 

Kostnader

Eigendel etter gjeldande takstar. Gratis ved frikort, og gratis for pårørande. Avbestilling seinast 24 timar før kurs. Dersom du ikkje møter til avtalt kurs, vil sjukehuset krevje eigendel etter gjeldande takstar. Dette gjeld også om du har frikort.

Servering

Kaffe, te og ein enkel lunsj er inkludert.

Påmelding

Sjå under tilvisning.

Innlegg ved

Lege, sykepleier, brukermedvirker, tannlege, ergoterapeut, fysioterapeut, sosionom og klinisk ernæringsfysiolog.

Parkering

Det er parkering mot betaling i Ulriksdal Helsepark og i parkeringsanleggen over gaten for Ulriksdal Helsepark og Haraldsplass Diakonale sjukehus

 

 

Kontakt