Pasientkurs

Starthjelp - Om familie og meistring

Kurset gir kunnskap og råd gjennom dialog og erfaringsutveksling med erfarne foreldre, fagpersonar og de andre foreldrene som deltar.Målet med tilbudet er å bidra til å styrke foreldrenes og familiens meistring av det nye kvardagslivet – frå starten.

Tid og stad

Når

Kurset går over fire samlingar Dato for 2025 kjem Tid kl. 09.00 - 14.00 kvar dag

Type arrangement

Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørende

Arrangør

Barne og ungdomsklinikken Habiliteringstjenesten for barn og unge Haukeland universitetssjukehus, NAV, Kommunehelsetjenesten, CP foreningen, NFU Hordaland, HBF Hordaland, NFU Hordaland fylkeslag i samarbeid med Lærings- og meistringssenteret i Bergen.


Påmelding 

Du treng tilvisning frå lege for å delta på kurset. 

Tilvising sendast til

Barne- og ungdomsklinikken
Habiliteringstjenesten for barn og unge (HABU)
5021 Bergen
Tlf. 55978335/ 55978300
 
Tilvisinga gjeld som påmelding. Du får ei stadfesting om plass på kurset.

 

Målgruppe

Foreldre med barn frå 0-5 år som får oppfølging ved Habiliteringstenesta for barn og ungdom (HABU).

Kostnader

Kurset er gratis.

Servering

Kaffe, te og ein enkel lunsj er inkludert.

Påmelding

Du må ha tilvising frå eigen lege. Hugs å melde frå om spesielle behov. Påmeldingsfrist er 14 dager før kursstart. Du får skriftlig bekreftelse om plass.

Foreldre som er i arbeid kan få fri med løn (opplæringspengar). Erklæring får du hos oss når du kjem.

Er du åleine med omsorg for barnet eller dersom begge foreldra ikkje kan delta, er det mulig å ta med ein annan person som står barnet nær

Innlegg

Representantar frå Habiliteringstjenesta for barn og unge (HABU), kommune, familievernkontor, brukarorganisasjonar og andre foreldre. 

Parkering

Det er parkering mot betaling i Ulriksdal Helsepark og i parkeringsanleggen over gaten for Ulriksdal Helsepark og Haraldsplass Diakonale sjukehus

 

Kontakt