Pasientkurs

Ulcerøs kolitt

Kurset gir kunnskap om diagnosen og støtte til meistring i kvardagen.

26.
november
2024
2 dagar
  1. 26. nov. 2024, 09:00 - 15:00
  2. 27. nov. 2024, 09:00 - 15:00

Tid og stad

Når

  1. 26. nov. 2024, 09:00 - 15:00
  2. 27. nov. 2024, 09:00 - 15:00

Type arrangement

Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørende

Arrangør

Tilbodet er utvikla av Gastroenterologisk seksjon, Medisinsk klinikk, Haukeland universitetssjukehus i samarbeid med Landsforeningen mot fordøyelsesykdommer (LMF).

Kvar

Lærings- og meistringssenteret
Lærings og mestringssenteret
Ulriksdal helsepark 4 etasje
Ulriksdal 2
5009 Bergen
Lærings- og meistringssenteret Ulriksdal helsepark 4. et. Ulriksdal 2

Påmelding

For å delta trenger du tilvising frå lege. Det kan vera din fastlege eller lege på sjukehuset.

Denne kan sendast elektronisk til Medisinsk klinikk, Gastroentrologsik seksjon. Merk tilvisning med pasientopplæring.

Du får stadfesting om plass på kurset.

Vennlegast meld frå om pårørande også deltar og om spesielle behov. 
Meld frå til fastlegen ved behov for sjukemelding. Pårørande treng ikkje eiga tilvising.

Målgruppe

Kurset er for deg med ulcerøs kolitt og dine pårørande. 

Kostnadar

Eigendel etter gjeldande takstar. Gratis ved frikort, og gratis for pårørande. Avbestilling seinast 24 timar før kurs. Dersom du ikkje møter til avtalt kurs, vil sjukehuset krevje eigendel etter gjeldande takstar. Dette gjeld også om du har frikort.

Servering

Kaffi, te og ein enkel lunsj er inkludert.

Påmelding 

Sjå under tilvising.

Innlegg ved

Lege, sosionom, gastrosjukepleiar, brukarmedverkar, psykiatar og klinisk ernæringsfysiolog. 

Parkering

Det er parkering mot betaling i Ulriksdal Helsepark og i parkeringsanleggen over gaten for Ulriksdal Helsepark og Haraldsplass Diakonale sjukehus

Kontakt

Relevante behandlingar