Antibiotikasenteret

Nasjonalt senter for antibiotikabruk i sykehus skal støtte norske sykehus i arbeidet for ansvarlig antibiotikabruk.

intensivsykepleier. Foto.
Nasjonalt senter for antibiotikabruk i sykehus (NSAS), ble etablert i 2023 som en videreføring av Nasjonal kompetansetjeneste for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten (KAS), opprettet i 2011.
Senteret skal være en drivende kraft for riktig bruk av antibiotika i norske sykehus, og slik bidra til å bremse spredning av resistente bakterier.
Senteret skal ikke drive rådgivning om behandling av enkeltpasienter, dette ivaretas av avdelinger/enheter med infeksjonsmedisinsk kompetanse i helseregionene.

Antibiotika.no


 

Sist oppdatert 20.03.2023