Smittevern

Hovudmålet med smittevernarbeid i sjukehus er å redusere risiko for smittespreiing, førekomst av helsetenesteassosierte infeksjonar og å bidra til rett bruk av antibiotika.

Foto

Seksjon for pasientsikkerheit har blant anna​​ ansvar for

  • at Smittevernhandboka (infeksjonskontrollprogrammet) er oppdatert
  • å bidra til implementering av Infeksjonskontrollprogrammet i sjukehuset
  • infeksjons- og antibiotikaregistrering
  • smittevernrådgjeving og oppfølging av kliniske avdelingar
  • deler av Pasienttryggleiksprogrammet som omhandlar infeksjonsforebygging
  • å bistå ved utbrot av smittsame tilstandar
  • smittevernrådgjevning ved nybygg og ombygging

Regionalt kompetansesenter for smittevern i Helse Vest er lagt til Seksjon for pasientsikkerheit. Kompetansesenteret samarbeider med Avdeling for mikrobiologi og immunologi. Senteret si viktigaste oppgåve er å koordinere og styrkje smittevernsamarbeidet mellom helseføretaka i Helse Vest.

Test - bakteriar som kan vere motstandsdyktige mot antibiotika

Prøvetaking MRSA, VRE og ESBL - informasjon på fleire språk:

 

Sist oppdatert 26.04.2024