Ti års oppfølging av underernæring og ernæringsbehandling

Ti års oppfølging av underernæring og ernæringsbehandling er en database som inneholder kliniske opplysninger fra voksne pasienter innlagt ved somatiske poster i Helse Bergen på dager for Ernæringsregistreringer fra 2008-2018.

Publisert 01.09.2020
Sist oppdatert 28.07.2022

Alle inneliggende pasienter på de aktuelle sengepostene: Fødselsnummer, sengepost, 4-tegnskode for registrator, registreringsdato, evt årsak til eksklusjon (døende, under 18 år, ingen/annet).

Registrerte pasienter (ihht kriterier: alder mm): høyde, vekt, faktorer som påvirker vekten (ingen, ødem, gips, gravid, amputert, annet), vekt for tre måneder siden, matinntak siste uke (0 skår: Normalt inntak, 1 skår: Spiser 50-75 % av normalt behov, 2 skår: Spiser 25-50 % av normalt behov, 3 skår: Spiser < 25 % av normalt behov), sykdommens alvorlighetsgrad (0 skår: Ingen, 1 skår: Kronisk syk eller mindre kirurgisk inngrep, 2 skår: Tydelig redusert allmenntilstand, 3 skår: Alvorlig syk).

Registrerte pasienter som er i ernæringsmessig risiko (3 skår eller mer): ernæringstiltak (ingen tiltak, tilpasset kost, næringsdrikke, sondeernæring, parenteral ernæring, kombinasjoner av dette), konsultasjon hos klinisk ernæringsfysiolog (ja, nei).

31.01.2008, 05.06.2008, 27.08.2008, 04.12.2008, 19.02.2009, 23.04.2009, 24.09.2009, 19.11.2009, 18.03.2010, 17.06.2010, 30.09.2010, 18.11.2010,24.02.2011, 12.05.2011, 01.09.2011, 23.02.2012, 10.05.2012, 20.02.2012, 14.03.2013, 03.10.2013, 27.03.2014, 11.09.2014, 04.12.2014, 23.04.2015, 17.06.2015, 24.09.2015, 19.11.2015, 10.03.2016, 16.06.2016, 06.10.2016, 09.03.2017, 28.09.2017, 15.03.2018, 13.09.2018

Forskerspørsmål knyttet til databasen er:

  1. Hvordan er sykehusets ernæringspraksis og hvordan har denne endret seg i løpet av ti-årsperioden?
  2. Hvordan er pasientenes ernæringsstatus og har dette endret seg i løpet av ti-årsperioden?
  3. Har ernæringstiltak til pasienter i ernæringsmessig risiko effekt på kliniske utfall som liggetid, sykelighet (ant diagnoser) og mortalitet?
  4. Hvilken effekt har det å være i ernæringsmessig risiko på kliniske utfall som liggetid, sykelighet (ant diagnoser) og mortalitet?
  5. Er det forskjell i behov for helsetjenester etter utskrivelse for pasienter i ernæringsmessig risiko og de som ikke er risiko?

Vitenskapelige publikasjoner:

  1. A positive association between nutritional risk and the incidence of surgical site infections: A hospital-based register study. Plosone 2018 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29763425/
  2. Nutritional risk profile in a university hospital population Clin Nutr. 2015 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25159298/
  3. The nutritional strategy: four questions predict morbidity, mortality and health care costs. Clin Nutr. 2014 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24094814/
  4. Implementation of nutritional guidelines in a university hospital monitored by repeated point prevalence surveys. Eur J Clin Nutr. 2012 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21863042/

Datalagring og datatilgang er i samsvar med sykehusets sikkerhetsinstruks og bestemmelser om taushetsplikt, samt følger Helse Bergen sitt internkontrollsystem for medisinsk og helsefagleg forsking.

Les mer om behandling av personopplysninger i Helse Bergen

Les mer om Helse Bergen sine forskningsrutiner

Forskningsdatabasen er opprettet og driftes av FOU-avdelingen ved HUS.

Spørsmål om data i databasen "Ti års oppfølging av underernæring og ernæringsbehandling" eller prosjekter knyttet til denne rettes til klinisk ernæringsfysiolog Randi Tangvik, randi.tangvik@helse-bergen.no