Senter for genterapi

Senter for genterapi bygger på forskningsgruppene til Per Eystein Lønning (kjemoresistens) og Rolf Bjerkvig (angiogenese), og som en felles funksjon har man bygget opp forskningsprogrammet for transfeksjonstrategi.

Slik vi arbeider i programmet arbeider vi med utvikling av to biologiske mål, henholdsvis:

  1. Reparasjon av defekter i apoptosegenet og hemning av angiogenese samt
  2. Transfeksjonstrategi med tanke på effektiv genimplantasjon.

Relaterte lenker

Årsrapportar

Høgspesialiserte tenestar

Slik finn du fram

Reiseutgifter
Som regel gjennomfører du reisa di på eiga hand og søker om å få dekt reiseutgiftene i etterkant.
Les meir om å få dekt ei pasientreise

Planlegging
I utgangspunktet vel du sjølv kva transportmiddel du reiser med til behandling.
Les meir om planlegging av pasientreisa di

Rettar/Rettane dine
Hovedregelen er at pasientreiser bli dekt med ein standardsats per kilometer. Ved behov kan også nødvendige tilleggsutgifter bli dekt.
Les meir om rettane dine ved pasientreiser

Tilrettelagt transport
Helseekspressen
Avdeling for pasientreiser i Helse Bergen