FRAM-metoden

FRAM er ein metode for å arbeide med åreforkalking i beina, såkalla røykebein (claudicatio intermittens). FRAM består av fire hovudemne: Førebygging, Røykeslutt, Aktivitet og Mat.

​​Videoane under er produsert av Kirurgisk klinikk ved Haukeland universitetssjukehus, Helse Bergen (C) 2023.

Forteljar

Merete Tviberg, Karkirurgisk avdeling

Opptak og redigering

Helge Andreas Notland

Sjå video om dei fire hovudemna i FRAM-metoden:


Sist oppdatert 28.09.2023