Norsk kvalitetsregister for leppe-kjeve-ganespalte

Norsk kvalitetsregister for leppe-kjeve-ganespalte (LKG-registeret) er et nasjonalt medisinsk kvalitetsregister som ble opprettet i 2009 på oppdrag fra Helse og omsorgsdepartementet for å sikre dokumentasjon av behandlingsresultat. Biobanken for leppe-kjeve-ganespalte er en generell forskningsbiobank som ble etablert av fagrådet for LKG-registeret i 2019. Hovedformålet for et medisinsk kvalitetsregister er å bidra til bedre kvalitet på behandling og oppfølging. Behandlingstjenesten for leppe-kjeve-ganespalte er sentralisert til Helse Bergen og Oslo Universitetssykehus. Tjenesten er organisert i tverrfaglige team, og teamene har også det faglige ansvaret for registeret og biobanken.

Kontakt

Telefon

Pasientkoordinator Bergen

55 97 09 42

Sentralbord Haukeland universitetssjukehus

55 97 50 00

Pasientkoordinator Oslo

23 07 42 75
  • Måndag 09:00 - 11:00
  • Tysdag 09:00 - 11:00
  • Onsdag 09:00 - 11:00
  • Torsdag 09:00 - 11:00
  • Fredag 09:00 - 11:00
  • Laurdag STENGT
  • Søndag STENGT

Postadresse

Helse Bergen HF, Haukeland universitetssjukehus
Norsk kvalitetsregister for leppe-kjeve-ganespalte
Postboks 1400
5020 Bergen