Norsk kvalitetsregister for leppe-kjeve-ganespalte (LKG-registeret) er et nasjonalt medisinsk kvalitetsregister som ble opprettet i 2009 på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet for å sikre dokumentasjon av behandlingsresultat. Biobanken for leppe-kjeve-ganespalte er en generell forskningsbiobank som ble etablert av fagrådet for LKG-registeret i 2019.

Hovedformålet med​ et medisinsk kvalitetsregister er å bidra til bedre kvalitet på behandling og oppfølging. Behandlingstjenesten for leppe-kjeve-ganespalte er sentralisert til Helse Bergen og Oslo Universitetssykehus. Tjenesten er organisert i tverrfaglige team, og teamene har det faglige ansvaret for registeret og biobanken.
 

Logo: Norsk kvalitetsregister for leppe-kjeve-ganespalte. Figur som forestiller kjeve med tenner og en Y-formet spalte. Grafikk.
​​​Alle barn som er født med leppe-kjeve-ganespalte etter 1. januar 2011 og er henvist til et av de to behandlingsteamene i Norge, skal bli informert om Norsk kvalitetsregister for leppe-kjeve-ganespalte og få muligheten til å delta.

LKG-registeret har inkludert cirka 100 nye pasienter hvert år siden oppstart i 2011.

Nyheter

Kalender

 • Styremøte i Helse Bergen
  Styret vårt har det øverste ansvaret for drifta av sjukehuset. Styret består av representantar som er oppnemde av Helse Vest og representantar som er valde av dei tilsette.
  Styremøte i Helse Bergen
  18.
  desember
  2023
 • Protonterapi i Norge, hva er status?
  Fra 2024-2025 skal de to norske protonsentrene være klare til å ta imot pasienter fra hele landet! Velkommen til et digitalt statusmøte 4. des. kl. 1400-1515 i regi av det nasjonale virksomhetsprosjektet (NVP).
  Protonterapi i Norge, hva er status?
  4.
  desember
  2023
 • Bergen Obesity Day 25th of May 2023
  Bergen Obesity Day 25th of May 2023
  Dato kjem

Behandling av leppe-kjeve-ganespalte

Leppe-kjeve og / eller ganespalte er en medfødt misdannelse der barnet har en spalte i leppe / kjeve og / eller gane i varierende grad. Graden av spalte kan være alt fra en liten ujevnhet til totalt gjennomgående spalte i leppe, kjeve og gane på begge sider. Omlag 2 av 1000 levendefødte barn i Norge har leppe-kjeve-ganespalte.
Leppe-kjeve-ganespalte_ny
barn med spalte

Practical information about Norwegian Registry of cleft-lip and palate

Here you can find practical information about patricipation in the registry in english, urdu, arabic and polish.
Practial information
voksen dame snakker med liten jente
Sist oppdatert 13.03.2023