Nasjonalt kvalitetsregister for smertebehandling

Nasjonalt kvalitetsregister for smertebehandling SmerteReg er et nasjonalt medisinsk kvalitetsregister som samler opplysninger om pasienter som i forbindelse med sykdom, operasjon, eller skade har blitt henvist til akuttsmerteteam ved norske sykehus. Ved hjelp av opplysningene i registeret ønsker vi å forbedre kunnskap om og øke kvaliteten på behandling av pasienter med akutte smerter i norske sykehus. Formålet med registeret er å bidra til en bedre organisering av behandling og omsorg for disse pasienter.

Kontakt

Telefon

Daglig leder/faglig leder</br>Lars Jørgen Rygh</br>Registerkoordinator</br>Stefanie Erhard-Midttun</br>Telefon: 55 97 55 60

Postadresse

Nasjonalt kvalitetsregister for smertebehandling Helse Bergen HF Postboks 1400 5021 Bergen