Akuttsmerte team

Akuttsmerte teamet er eit tverrfagleg team beståande av lege, sjukepleiar og psykolog. Teamet har både ein klinisk funksjon (råd og tilsyn) og ein kompetansefunksjon (undervisning, rådgiving). 

Teamet har tilsyn og gir råd om smertelindring til inneliggande pasientar, både vaksne og barn, som har akutte smerter og som treng behandling utover det avdelinga kan handtere sjølv, til dømes  etter kirurgi, traume og medisinske tilstandar.

Sist oppdatert 30.01.2024