Informasjon og råd til paseintar med TMD

Målgruppa for denne informasjonen er pasientar med plager i tyggemuskulatur og kjeveledd, såkalla TMD plager.

Sist oppdatert 13.04.2023