Kjeve - og tannoperasjon

Overnatting før operasjon i narkose

Her finn du informasjon dersom du treng overnatting før operasjon.

 

For pasienter som ikke bor i Bergen eller omegn

Ved behov for overnatting før operasjon i narkose, må du sjølv organisere dette.

Overnatting kan skje hos ev. familie / venner eller du kan bestille plass på Haukeland Pasienthotell, telefon 55 97 68 00. Dette er på sjukehusets område.

Dersom det ikkje er ledig plass, kan overnatting bestillast på andre hotell.

Utgiftar i samband med dette, må du dekkje sjølv og deretter søke om refusjon via Pasientreiser. Det påreknast ein eigendel. 

Ved planlagt innlegging etter operasjon, vil dette vere på Hode Hals Øye sengepost 5.etasje i Sentralblokka - telefon 55 97 35 15.

Sist oppdatert 23.01.2024