Tannklinikken

Tannklinikken hører administrativt inn under Tannhelsetenestas kompetansesenter Vest, som er ein del av den offentlege tannhelsetenesta i Hordaland.

Kontakt
Telefon tannpleiar/protetikar:
55 97 27 24 / 28​

​​​​​Vi gir nødvendig tannbehandling til inneliggande pasientar på sjukehuset etter tilvising frå sjukehusets avdelingar. Dette gjeld akuttbehandling og behandling som ikkje kan vente til pasientane får kontakt med eiga tannlege.

Protetisk behandling hos protetiker, konvensjonell eller implantatbasert, innvilgast time etter mottatt intern eller ekstern tilvising.

Vi har tett oppfølging av pasientgrupper med spesielle tannhelseproblem, for eksempel pasientar med kreft i hovud-/halsområdet.

Vi har også undervisingsoppgåver internt og eksternt om forhold relatert til tenner, munnstell og tannhelse.

Informasjonsskriv
Protesehygiene. (pdf)
Råd ved munntørrhet.(pdf)
Basismunnstell. (pdf)
Munnpleiesett- brosjyre PUB. (pdf)

Sist oppdatert 14.02.2024