Ros og ris

Vi som arbeider i Kreftavdelinga ønskjer å tilby deg som pasient eller pårørande ei avdeling med fagleg kompetanse, tryggleik og omsorg.

Vi set stor pris på tilbakemeldinga di, enten det dreier seg om ros, ris eller tips til forbetring. 

Tilbakemelding frå deg som brukar vil vere svært nyttig for oss i arbeid med forbetringar. Kanskje kan tipsa dine bidra til å gjere opphaldet i avdelinga lettare for andre pasientar og pårørande? 

Ros og ris

Vil du gi oss ei tilbakemelding? Vi vil gjerne høyre om dine erfaringar i møte med sjukehuset. Det er ulike måtar å kontakte oss avhengig av kva type tilbakemelding det gjeld. Her finn du oversikt over korleis du kan kontakte sjukehuset for å gi ein tilbakemelding.

Gi ei tilbakemelding til sjukehuset
To kvinner som ser på en bærbar datamaskin og en mobiltelefon
Sist oppdatert 07.02.2024