Vi har tett samarbeid med din lokale helsestasjon

Har du nettopp fødd? Vi samarbeider tett med jordmødrer og helsesjukepleiarar på helsestasjonane. Når du drar frå sjukehuset etter fødselen, sender vi alltid ei melding til helsestasjonen om at du har fødd. Helsestasjonen i kommunen du bur i er eit tilbod til alle barn frå 0-5 år og foreldra.

En kvinne ser på nyfødt barn i armene til moren.

På helsestasjonen arbeider det jordmødrer, helsesjukepleiarar, legar og fysioterapeutar.

Les meir om helsestasjonen i din heimkommune – om opningstider og kontaktinformasjon på din helsestasjon sine nettsider:

 

Sist oppdatert 17.11.2023