Forskning

Laboratorieklinikken har som mål å produsere forskning og bidra til innovasjon på internasjonalt høy nivå.

​​​​​​​​​​​​Forskningen innen laboratoriemedisin skal spenne bredt;

  • translasjonsforskning
  • diagnostikk
  • metodeutvikling ​
  • kvalitetssikring

Vår forskning skal bidra til bedre helse regionalt, nasjonalt og globalt. Vi samarbeider med universiteter og høyskoler, offentlige etater og bedrifter, både i Norge og internasjonalt.

Innovasjon skjer i samarbeid med VIS (tidligere Bergen Teknologioverføring).​​​

Sist oppdatert 29.08.2023