Henteteneste-bodteneste for primærhelsetenesta

Vi tilbyr hente-bringetjeneste for primærhelsetenesta i Bergen og omeng. Hentetenesta hentar laboratorieprøver på legekontora alle kvardagar (eller på avtalte dagar) og tidspunktet tilpassast eksisterande henterute i området.

​Avdeling for medisinsk biokjemi og farmakologi organiserer hente- bringeteneste for primærhelsetenesta til laboratorieavdelingene på Haukeland universitetssjukehus.

Vi tilbyr:
  • ​Henting av prøver på avtalt sted og tidspunkt
  • Distribusjon av post mellom legekontor og alle avdelingar i Helse Bergen
  • Utlevering av gratis prøvetakingsmateriell
  • Transportutstyr som er godkjent for transport av biologisk materiale og er enkelt i bruk
 
​For meir informasjon, ta kontakt med vår koordinator for hentetenesta:
Carina Andreassen
Telefon: 55 97 31 00
E-post: carina.andreassen@helse-bergen.no  
 
eller vår marknadskonsulent:
Hege Lid
Telefon: 954 22 394 / 55 97 78 81
E-post:  hege.lid@helse-bergen.no  

Legekontor som ikkje er tilknytta hentetenesta må sende prøvene per post, sjå sending av prøver med post. ​

Sist oppdatert 10.01.2024