Regndråpe på høstblad. Foto

Immunologi og transfusjons­medisin

Blodbanken er ein del av avdelingen. Blodprodukta vi produserer blir brukt på sjukehuset vårt, Kysthospitalet i Hagevik, Haraldsplass diakonale sjukehus samt på utvalde sjukeheimar i Bergen. Blod og blodplater tappa i Bergen blir også brukt til pasientar på Voss sjukehus og Førde sentralsjukehus.

Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin utfører ei rekkje blodtypeserologiske testar.

Dette er testar for såkalla irregulære antistoff mot erytrocyttar og eventuelt trombocyttar. Desse testane utførast på både blodgivarar og pasientar. Vår avdeling yter og hjelp til andre sjukehus i vår region med utgreiingar av blodtypeantistoff. Desse undersøkingane vert utført på vårt blodtypeserologiske laboratorium døgnet rundt når behovet for dette ligg føre. Her utførast og blodtypeserologiske svangerskapsanalysar av alle gravide i Bergen og omland. Ved påviste irregulære blodtypeantistoff fungerer vår avdeling som et referanselaboratorium for blodbankar i vår region og bidrar med fullstendig blodtypeserologisk diagnostikk.

Føtal RhD-typing i svangerskapsveke 24 

Immunologi

Vi utfører analyser for autoantistoff og ulike proteinanalyser relatert til inflammasjon. Analysene utføres som ledd i diagnostikk av revmatiske og autoimmune sykdommer samt utredning av tilstander forbundet med monoklonale gammopatier.

Flowcytometri

Vi utfører undersøkelser ved mistanke om klonal ekspansjon av celler, for eksempel ved leukemi, lymfom, KLL, ALL og AML. AIT mottar hovedsakelig prøver til flowcytometrisk analyse i væskeform (blod, beinmarg, spinalvæske etc.) som lyseres og vaskes før merking. I sjeldne tilfeller mottar vi små vevsbiter (dry tap) som da prepareres i en mediemaskin. AIT har i dag 4 flowcytometre som står i «glassbur» for å skjerme de ansatte fra støy. 

AIT mottar prøver til utvidet immunfenotyping fra hele helseregion vest.

Ved flowseksjonen måles også konsentrasjonen av ulike lymfocytt subpopulasjoner, som kan være for lav eller for høy ved en rekke sykdommer som involverer immunsystemet. Flowseksjonen deltar også i flere forskningsprosjekt.

Seksjonen har kun drift på dagtid mandag til fredag.

 

Logo, firmanavn

 

Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin er akkreditert etter ISO-standard 15189:2012 Medisinske laboratorier. Krav til kvalitet og kompetanse. TEST 314. Akkrediteringsomfang | Norsk Akkreditering (akkreditert.no)

 

 

 

 

 

 

 

Blodbanken Helse Bergen

Blodbanken i Helse Bergen er den største blodbanken på Vestlandet fordelt på Haukeland sjukehus, Blodbussen og Voss sjukehus. Det er over 100 tilsette ved avdelinga, og vi har både bioingeniørar, sjukepleiarar, helsesekretærer, legar, kontorpersonale og assistentar.

Les meir om Blodbanken Helse Bergen
Utsikt fra gangbro inn i tappesal med helsepersonell og blodgivere som gir blod på Blodbanken Haukeland. Foto

Kontakt

Telefon

Blodgivarar

55 97 30 17

Medisinskfaglege spørsmål: Transfusjonsmedisin (vakthavende lege)

55 97 24 70

Medisinskfaglege spørsmål: Immunologi

55 97 46 32 / 38
 • Måndag 07:30 - 15:30
 • Tysdag 07:30 - 15:30
 • Onsdag 07:30 - 15:30
 • Torsdag 07:30 - 15:30
 • Fredag 07:30 - 15:30
 • Laurdag STENGT
 • Søndag STENGT

Medisinskfaglege spørsmål: Flowcytometri

55 97 46 12
 • Måndag 07:30 - 15:30
 • Tysdag 07:30 - 15:30
 • Onsdag 07:30 - 15:30
 • Torsdag 07:30 - 15:30
 • Fredag 07:30 - 15:30
 • Laurdag STENGT
 • Søndag STENGT

Slik finn du fram

Oppmøtestad

Laboratoriebygget, 3. etasje
Gå via 3. etasje i Sentralblokka og følg gangbru til Laboratoriebygget.

Laboratoriebygget

Laboratoriebygget på Haukeland

MRCRM seminarserie - februar 2024

Velkommen til årets første MRCRM-seminar den 20. februar, hvor nøkkelpersonell fra Seksjon for cellebaserte medisinske produkter (CMP) ved Helse Bergen HF presenterer renromslaboratoriet “Ex vivo fasiliteten” ved Helse Bergen HF. Dykk inn i prosessen, oppnådde milepæler og de siste trinnene som trengs for å sikre en produksjonslisens for avanserte terapimedisiner (ATMPs). 

Mer informasjon om seminaret
En person i hvit labfrakk

Mohn forskningssenter for regenerativ medisin

Senteret er støttet av Trond Mohn Stiftelse over en 5-årsperiode. Senterets mål er å utvikle translasjonell forskning og klinisk utprøving innen regenerativ medisin i Bergen. Senteret bygger på eksisterende Bergen stem cell consortium (BSCC) og ex vivo renroms-fasiliteten i Laboratoriebygget for tillaging av celler til bruk i klinisk utprøving.
Les mer om Senter for regenerativ medisin
.

Analyseoversikten

Sjå vår elektroniske analyseoversikt for informasjon om alle våre analysar, Lab-info og for bestilling av prøvetakingsutstyr.
Analyseoversikten
Forsiden til analyseoversikten. Skjermdump