Lab-info

Nyheitsbrev frå laboratoria i Helse Bergen

Informasjon frå laboratoria i Helse Bergen blir sendt elektronisk for å informere om endringar eller nyheiter frå våre laboratorieavdelingar som helsepersonell har nytte av.  Lab-info blir publisert på nettsida Analyseoversikten, og blir i tillegg sendt ut elektronisk til dei som meld seg på vårt nyheitsbrev.

Sjå aktuelle Lab-info i Analyseoversikten og meld deg gjerne på vårt elektroniske nyheitsbrev.

Påmelding gjerast på følgjande måte i Analyseoversikten:

  1. Skriv inn e-postadressa du ønskjer å motta nyhetsbrev til.
  2. E-post blir sendt umiddelbart frå Analyseoversikten til den oppgitte adressa. Trykk "Bekreft din e-postadresse" i denne e-posten.
  3. Du blir vidare sendt til Analyseoversikten - trykk "Bekreft".

Påmeldinga er ferdig registrert!

Hugs å sjekke andre filter i e-postboksen dersom du ikkje mottek epost frå analyseoversikten@helse-bergen.no i innboksen! 

Dersom ein ikkje lenger ønskjer å motta nyheitsbrev, er det enkelt å melde seg av nyheitsbrevet. Lenke for avmelding følgjer med i kvart nyheitsbrev.

Sist oppdatert 17.10.2022