Handbok i blodprøvetaking

Dei fleste feil innan laboratoriemedisin skjer i den preanalytiske fasen og er eit resultat av menneskelege feil. For å redusere feil som er knytt til blodprøvetaking er det derfor viktig at prøvetakar følgjer prosedyrane.

Sist oppdatert 26.04.2024