Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer - NAPOS

Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer (NAPOS) arbeider for bedret diagnostikk, behandling og oppfølging av pasienter med porfyrisykdommer. Leger ved NAPOS rådgir både helsepersonell og pasienter om ulike porfyrisykdommer.

Kontakt

Postadresse

Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer (NAPOS) Haukeland universitetssjukehus Postboks 1400 5021 Bergen

Slik finn du fram

Laboratoriebygget

Laboratoriebygget på Haukeland