Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer (NAPOS) arbeider for bedret diagnostikk, behandling og oppfølging av pasienter med porfyrisykdommer. På disse sidene finner du informasjon om alle porfyrisykdommene, rettet mot deg som pasient, pårørende og fagperson. På senteret har vi leger og annet helsepersonell som kan svare på dine spørsmål relatert til porfyrisykdom. Ta gjerne kontakt med oss.

Målsetninger og prioriterte oppgaver

Ansatte

Senterråd

Brukermedvirkning

Medlem av Europeisk referansenettverk (ERN)

Årsrapport

The Norwegian Porphyria Centre NAPOS provides specialist services for health care professionals and their porphyria patients, including on diagnosis, treatment and follow-up, genetic counselling and family testing. 

NAPOS is located at Haukeland University Hospital and is part of the Norwegian National Advisory Unit on Rare Disorders. 

 • Et rom med stolrader og en skjerm på baksiden
  7. desember 2023
  Oppsummering av kurs for personer med PCT

  Hele 44 deltagere møtte opp i begynnelsen av november for å lære mer om PCT og treffe andre med samme diagnose. Tilbakemeldingene fra både deltagere, NAPOS-ansatte og forelesere var at dette var to svært lærerike dager.

 • Ein person si hand med sår og blemmer.
  24. oktober 2023
  Oppdaterte retningslinjer for behandling og oppfølging av PCT

  NAPOS har nylig publisert oppdaterte retningslinjer for behandling og oppfølging av porphyria cutanea tarda (PCT).

 • Kvinnelig lege med kvinnelig pasient på legekontor. Foto
  23. juni 2023
  Nye resultater fra Norsk porfyriregister

  Utvalgte resultat fra Norsk porfyriregister ble nylig publisert på www.kvalitetsregistre.no. Resultatene kan si noe om kvaliteten på oppfølgingen som gis av helsevesenet til personer med porfyrisykdom.

Kontaktinformasjon NAPOS

napos@helse-bergen.no 55 97 31 70

Ikke send sensitiv informasjon eller helseopplysninger på e-post.

 

Sist oppdatert 22.09.2023