Logo, firmanavn

Norsk kvalitetsregister for fedmekirurgi (SOReg-Norge)

Registeret skal kartlegge kor mange som vert fedmeoperert i Norge, og gi eit bilete av kvaliteten på behandlinga. Opplysningar frå registeret vert nytta til å betre pasientbehandlinga, og kan bli brukt til forsking.

Fedmekirurgi er eit fagfelt i stadig endring og utvikling, og SOReg bidrar til at ein systematisk kan granske effekten av slike endringar. Eit felles skandinavisk register gjer det mogeleg å samle inn opplysningar frå fleire land og dermed oppnå eit større samanlikningsgrunnlag for å kunne vurdere kvaliteten på og effekten av kirurgi.
Scandinavian Obesity Surgery Registry (SOReg) vart først utvikla og tatt i bruk i Sverige (SOReg-S) i 2007. Norsk kvalitetsregister for fedmekirurgi (SOReg-N) er bygd opp i nært samarbeid med og på same måte som det svenske registeret.

SOReg-Norge fekk nasjonal status i 2015. Det norske registeret er drifta av Helse Vest HF, og målet er at alle som utfører fedmekirurgi i Norge skal kunne legge inn opplysningar om pasientane dei behandlar.

Gjennomførte arrangement

 • 16. juni 2023
  Bergen Obesity Day 2023

  Bergen Obesity Day 2023 vart avvikla 25. mai på Clarion Hotel Bergen Airport.

 • 15. juni 2023
  SOReg-dagen 2023

  SOReg dagen vart avvikla 26. mai på Clarion Hotel Bergen Airport.Takk til alle som kom på SOReg-dagen 2023.

 • 4. juni 2021
  SOReg-dagen 2021

  Presentasjonar frå digital SOReg-dag 2021.