Meld biverknader

Helsepersonell har nær kontakt med legemiddelbrukarar og har dermed eit godt utgangspunkt for å oppdage biverknader.

Sist oppdatert 23.11.2022