Escherichia coli frå blodkultur

Graf og tabell med resistensdata:


Grafisk fremstilling av historisk resistensdata for E.coli frå blodkultur.

Sist oppdatert 02.01.2023