Lokal oversikt over kva agens som er funnen i blodkultur siste 5 år

Resistensforhold for dei vanlegaste mikrobane finnast her

Agensoversikt_tabell_2017.png

Historisk oversikt for dei vanlegaste mikrobane i blodkultur

Agensfordeling_historikk 2017.png

Fordeling 2018

 

Agensfordeling 2017.png

Fordeling 2018, der vanleg hudflora er ekskludert
Agensfordeling_eksl hud 2017.png

 

Oversikta er presentert på same måte som i NORM-rapporten for samanlikning. Mikrobar som er rekna som hudflora er mellom anna: koagulase negative stafylokokkar, Micrococcus spp, Corynebacterium spp, Bacillus spp, Propionibacterium spp, med fleire. Det er dermed likevel ikkje sagt at disse mikrobane ikkje kan være årsak til systemisk infeksjon. Sjå elles i NORM-rapporten for utfyllande informasjon om utval og tolking.

Sist oppdatert 09.05.2023