Resistens - blodkultur

Årleg oversikt over lokale resistensforhold for dei vanlegaste mikrobane frå blodkultur. Trykk på kvart diagram for meir informasjon og historisk oversikt for einskilde mikrobar. Statistikken oppdaterast kvar månad.

​​Lokal oversiktAgensoversikt blodkulturResistens i urinResistens i sår

Grafisk fremstilling av resistensdata for E.coli frå blodkultur for 2022.
 

Grafisk fremstilling av resistensdata for S. aureus frå blodkultur for 2022.
 

Grafisk fremstilling av resistensdata for K. pneumoniae frå blodkultur for 2022.

Grafisk fremstilling av resistensdata for S. pneumoniae frå blodkultur for 2022.
 

Grafisk fremstilling av resistensdata for E.faecalis frå blodkultur for 2022.
 

Grafisk fremstilling av resistensdata for E. faecium frå blodkultur for 2022
 

Grafisk fremstilling av resistensdata for P. aeruginosa frå blodkultur for 2022.
 

Pip-tazo = piperacillin-tazobactam

Sist oppdatert 07.06.2023