Innsending av beta-hemolytiske streptokokkar i gruppe C og G

NORM 2018

Som annonsert frå NORM, skal laboratoria samle beta-hemolytiske streptokokkar i gruppe C og G frå blodkultur og sårprøver.

​Laboratoria i Helse-Vest, -Midt og -Nord skal sende isolat til Mikrobiologisk avdeling ved Haukeland Universitetssjukehus. Dette er omtalt i brevet frå NORM frå 15.12.17.

Mikrobiologisk avdeling ønskjer at laboratoria bruker Rekvisisjon NORMCG (pdf) ved innsending av isolat.

Ta gjerne kontakt med oss om de har spørsmål rundt innsending.

Sist oppdatert 07.06.2023