God veiledning kan gi pasientene et bedre liv.

Farmasøytenes veiledning om bruk av inhalatorer er et viktig tilbud til astma- og kolspasientene, slik at de kan få best mulig effekt av legemidlene sine, sier helseminister Bent Høie.

Publisert 28.11.2017

– Jeg håper pasientene vil melde tilbake at de opplever bedre effekt av den behandlingen de får, at det skjer mindre feil, og at vi som samfunn får større nytte av de ressursene vi bruker på legemidler, kommenterte Høie.

– Det er utrolig viktig at vi får ordentlig veiledning. Dette kan gjentas og gjentas i det uendelige. Når du får beskjed om at du har en sånn lidelse og kommer til legen eller inn i et apotek, så glemmer du å høre etter første gangen. Det er kjempepositivt at vi får dette tilbudet i apotekene, sier Trine Tomter.

Hele artikkelen;