Skriftlig samtykke eller reservasjonsrett- en viktig debatt

Skal vi forbedre behandlingen av pasienter ved norske sykehus, må vi systematisk samle inn informasjon om behandling og resultat for å tilegne oss ny kunnskap. Denne kunnskapen må vi dele. Dette er grunntanken ved nasjonale kvalitetsregistre.

Greger Lønne 2016-01-18
Publisert 28.11.2017

​UTFORDRINGER.

Informert skriftlig samtykke må til for at data fra pasienter skal bli registrert i de fleste nasjonale registre i Norge. Dette er ikke noe problem hos friske, oppegående pasienter som skal inn til planlagt behandling. Utfordringene gjelder pasienter som kommer inn akutt syke, der hovedfokuset er rask behandling. Som den eldre demente med hoftebrudd, pasienten med hodeskade, eller akutt abdomen.

Les innlegget