Slimmobilisering

Personer med kols kan ha plager med hoste og slim. Noen har slimplager daglig, mens andre har det kun ved forverrelse og forkjølelse. Slimplagene skyldes betennelsesreaksjoner i luftveiene, endret tykkelse på slimet eller svekkelse av slimtransportsystemet.

Hvis du har mye slim er det viktig å sette av tid til å fjerne det. Det vil da bli lettere å puste etterpå og det kan forebygge infeksjoner. Hvor mye tid som må brukes på å fjerne slim vil avhenge av slimmengden. Fysisk aktivitet og trening er et viktig tiltak for å løsne slim. Røykeslutt bidrar også til å redusere slimplagene. Det fins skånsomme teknikker for å løsne, flytte og fjerne slim som kan være gunstig å lære seg.

Under finner du linker til mer informasjon og videoer som viser teknikker for å løsne, flytte og fjerne slim:

Informasjon fra Helse Bergen om lungefysioterapi Video om ulike teknikker for å fjerne slim fra Helsehuset: KOLS. Stavanger kommune.


Applikasjonen «Pust deg bedre» kan lastes gratis ned til din smarttelefon og brukes som et støtteverktøy i din hverdag som lungesyk. Appen inneholder øvelser for å løsne, flytte og fjerne slim. Øvelsene er visualisert ved hjelp av 3D-animasjoner.

Se hjemmesiden til "Pust deg bedre"

Sist oppdatert 04.06.2024