Nasjonalt senter for søvnmedisin (SOVno)

SOVno driver formidling, forskning og fagutvikling og underviser i fagfeltet i grunn-, etter- og videreutdanningene.  SOVno driver ikke pasientbehandling. En oversikt over utrednings- og behandlingstilbud i Norge finner du også på våre nettsider.

Kontakt

Postadresse

Haukeland universitetssjukehus Postboks 1400 5021 Bergen

Slik finn du fram

Oppmøtestad

Gamle Hovudbygg, 2. etasje
Ekspedisjon, rom 2142

Gamle hovedbygg

Jonas Lies vei 71

5053 Bergen

Behandlinger