Nasjonalt senter for søvnmedisin (SOVno)

SOVno driver formidling, forskning og fagutvikling og underviser i fagfeltet i grunn-, etter- og videreutdanningene.  SOVno driver ikke pasientbehandling. En oversikt over utrednings- og behandlingstilbud i Norge finner du også på våre nettsider.

Kontakt

Telefon

Har du spørsmål om time eller behandling ved Søvnpoliklinikken, ring 55 97 40 70.

Postadresse

Helse Bergen HF
Haukeland universitetssjukehus
Nasjonalt senter for søvnmedisin
Postboks 1400
5021 Bergen

Slik finn du fram

Gamle hovedbygg

Jonas Lies vei 71

5053 Bergen